Ajax loader

hogholmen

Högholmen Saaren Ohjeistus:

 

HÖGHOLMEN


Saarikiinteistön tarkoituksena on toimia VV. ja KNV. jäsenten veneretkien kohteena. Jos jäsenen vene ei purjehdi VV.n tai KNV;n lipun alla, on osoituksena kerhoon kuulumisesta käytettävä kerhon viiriä lippuohjeen edellyttämällä tavalla.


Veneiden kiinnittämisessä käytetään peräpoijuja. Ankkurointi on ehdottomasti kielletty.


Välittömästi saareen saavuttuaan veneen päällikkö on velvollinen merkitsemään asiallisesti vieraskirjaan saapumispäivän, veneen nimen, oman nimen miehistön jäsenten määrä ja vieraiden määrä. Rakennuksen ovien lukkoihin sopii saareen kuitattu avain.


Saarella tulee käyttäytyä hyvän veneily- ja merimiestavan mukaisesti. Järjestystä ja siisteyttä on tinkimättä noudatettava.

Jokainen kuorikekäymälän käyttäjä on velvollinen osallistumaan käymälän hoitoon. Roskien jättäminen saarelle on kielletty.

Avotulen teko ei ole sallittu. Noudata grillin käytössä saaritoimikunnan antamaa erillisohjetta.

Saaritoimikunta huolehtii kokkojen polttamisesta ja hankkivat tähän mahdollisesti tarvittavat luvat.

Tulipesien tuhkat on tyhjennettävä tätä varten erikseen osoitettuihin astioihin. Omien grillien käytössä ja tupakoinnissa maastossa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Kertakäyttö grillit on kielletty.

Yöpyminen tulee tapahtua pääasiallisesti veneessä.

Saaren luontoa, kasvillisuutta ja eläimistöä on kaikin tavoin suojeltava ja vaalittava. Puiden kaataminen ja oksien taittaminen on kielletty. Koirat ja muut eläimet on pidettävä kytkettyinä.

Aggregaattien ja moottorien tarpeeton käyttö on alueella kielletty. Samoin jollien perämoottoreiden tarpeeton käyttö sekä huviajelu välittömässä läheisyydessä on kielletty.

Kaikenlaista meteliä on vältettävä. Radiota, radiopuhelimia ja muita äänentoistolaitteita on käytettävä niin, ettei niistä aiheudu ympäristölle häiriötä.


Metsästys on alueella ehdottomasti kielletty. Onkiminen on sallittu. Muunlaisesta kalastuksesta annetaan lisätietoja.


Saunavuoroissa noudatetaan käytäntöä, jossa kello 17.00 lähtien vuorotellaan miesten ja naisten saunavuoroja. Venekunnan mahdollista varata perhesauna. Perhesaunavuoro on kestoltaan yksi tunti.

Löylyvetenä on saunassa käytettävä ehdottomasti makeaa vettä. Saunojien on huolehdittava siitä, että seuraavilla saunojilla on käytettävissään riittävästi saunapuita ja makeaa vettä.

Saunatilat on siivottava saunomisen jälkeen ja saunomiseen liittyvät välineet pestävä. Viimeinen saunavuoron käyttäjä huolehtii saunan tuuletuksesta.

Saunan käytöstä on saunassa erilliset, tarkemmat ohjeet.


Viimeiseksi saaresta poistuvan on huolehdittava siitä, että kiinteistöön kuuluvat rakennukset on lukittu. Avaimia ei saa luovuttaa kerhoon kuulumattomille.


Saaren käyttäjän on noudatettava annettuja ohjeita saaren käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Kun todetaan, että saarisääntöä ei noudateta, on tästä ilmoitettava asianomaisille. Jos huomautus ei auta tai rikkomus on vakava, on asiasta ilmoitettava saari-isännälle, saaritoimikunnalle tai kerhon toimistoon tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi.

SAARI-ISÄNTÄ

Saaren käyttöön sisältyy oikeus kalastaa alla rajatulla alueella saaren läheisyydessä.

Hogholmen_kalastusoikeus